Xe nâng mặt bàn bằng tay model PS400-1500

  • Giá bao gồm VAT
  • Phí vận chuyển sẽ báo khi đặt hàng
  • Tải nâng tối đa 400kg
  • Độ cao nâng tối đa 1500mm
  • Kích thước mặt bàn 580x650mm