Thủy lực xe nâng tay

Thủy lực dùng cho xe nâng tay
Tải trọng từ 2 tấn tới 5 tấn