Pallet nhựa kích thước 1300x1100x120mm

– Chiều dài 1300mm

– Chiều rộng 1100mm

– Độ cao 120mm

– Tải trọng động 1 tấn

– Tải trọng tĩnh 3 tấn

– Mặt đan lưới

– Chân giằng