Pallet nhựa kích thước 1200x1000x120mm

180.000

– Chiều dài 1200mm

– Chiều rộng 1000mm

– Độ cao 120mm

– Tải trọng động 800kg

– Tải trọng tĩnh 2000kg

– Mặt đan lưới

– Chân giằng