Pallet nhựa kích thước 1100x1100x120mm

160.000

– Chiều dài 1100mm

– Chiều rộng 1100mm

– Độ cao 120mm

– Tải trọng động 600kg

– Tải trọng tĩnh 2000kg

– Mặt đan lưới

– Chân giằng