Pallet nhựa chân cốc kích thước 1200x1000x140mm

– Chiều dài 1200mm

– Chiều rộng 1000mm

– Độ cao 140mm

– Tải trọng động 600kg

– Tải trọng tĩnh 1500kg

– Mặt đan lưới

– Chân cốc