Pallet nhựa chân cốc 1000x1000x140mm

– Chiều dài 1000mm

– Chiều rộng 1000mm

– Độ cao 140mm

– Tải trọng động 600kg

– Tải trọng tĩnh 2000kg

– Mặt đan lưới

– Chân giằng